Közérdekű

| 0

1. Szervezeti, személyzeti adatok 1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat, 1.2 Szervezeti struktúra 1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei. 1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend 1.5 Képviselő testület adatai 1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai 1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai 1.8 Szerv által alapított közalapítványok 1.9 Szerv által alapított lapok 1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek


Imola Községi Önkormányzat Cím: 3725 Imola, Kossuth Lajos utca 35. Telefon: +36 48 504 214 Fax: +36 48 354 002 E-mail: polghiv.imola@gmail.com Webcím: www.imola.hu Képviselőtestület: 2fő+polgármester Tagok: Osváth Katalin polgármester- független, Lenkey László független, Osváthné Farkas Margit, független,


Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal Imolai Kirendeltsége Cím: 3725 Imola, Kossuth Lajos utca 35. Telefon: +36 48 504 214 Fax: +36 48 354 002 E-mail: polghiv.imola@gmail.com Webcím: www.imola.hu Polgármester: Osváth Katalin-független Ügyfélfogadás: Jegyző:hetente 1 alkalommal kedd 10.00-12.00 2013. március 01-től: Ragály-Trizs-Imola-Szuhafő-Alsószuha-Zubogy telpülések alkotják a Közös Önkormányzati Hivatalt. Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal Cím: 3724 Ragály, Rákóczi utca 16.sz. Jegyző: Zelenka Andrea Aljegyző: dr.Takács Krisztina Telefon: +36 48 504 201 Fax: +36 48 354 001


Orvosi rendelő

Cím: 3725 Imola, Kossuth Lajos utca 35. (a Polgármesteri Hivatal épületében) Telefon: +36 48 504 214 Rendelési idő: csütörtök 10-12 óráig


Balassi Bálint Általános Iskola Cím: 3725 Ragály,Rákóczi Ferenc u.40.sz. Tel.:/Fax: 48/354-011 Igazgató: Szilágyi Béláné Web.www.balassisuli.uw.hu

A község iskolája 1766 és 1771 között létesült, melyben a református mester 16 diákot tanított írni-olvasni. 1973-ban a helyi iskolát a ragályi Általános Iskolához csatolták, de az oktatás még továbbra is helyben folyt, összevont osztályban. Sajnos a sorsát az imolai iskola sem kerülhette el így, 1975-től a felső tagozat, 1977-től pedig már az alsótagozatos gyerekek is Ragályba járnak,


Ragályi Óvoda

Cím: 3725 Ragály,Rákóczi Ferenc u.40.sz. Tel.:/Fax: 48/354-011

Óvodavezető: Veres Ilona


Kultúrház A Községházával szomszédos épületben található a Kultúrház, melynek helyiségében kerülnek megrendezésre a település rendezvények, családi események.


Mozgókönyvtár Az önkormányzat épületében található a település mozgókönyvtára, melybe Kazincbarcikáról szállítják ki igény szerint a könyveket, kiadványokat, folyóiratokat. A könyvtár melletti helyiségben egy vakok és gyengénlátók által is használható számítógép is üzemel.


Falugondnoki Gépkocsi Imola 2009 évben kapott egy falugondnoki gépkocsit, melyet szociális célokra használnak.

  • a ritka távolsági buszjárat miatt a lakosság szállítására,
  • az iskolások, óvodások rendezvényre szállítására,
  • az ételkihordásra, a szociális étkeztetés keretében az ételkiszállításra.

Temető, ravatalozó A település ravatalozóját az Önkormányzat építette, a temető területét az Önkormányzat gondozza.