2020. 12. 16.
Imola Község Önkormányzata

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Imola-patak mederrendezése

Az elmúlt évek során feliszapolódott a Imola-patak medre és ezáltal csökkent a vízáteresztő
képessége. Az eredeti vízlevezető képesség helyreállítását a helyi önkormányzat
önerőből nem tudta elvégezni, ezért az Imola-patak mederrendezése TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00031 kódszámú pályázatot nyújtottak be és nyertek el.

– 102,615 millió forint
– Támogatás mértéke 100%
– Projekt fizikai befejezés határideje: 2022.06.07.

Az 102,615 millió forint európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósult
meg a településen a felszíni vízelvezetés helyreállítása. Ennek része volt a patakmeder bővítése, stabilizálása és a vízelvezető képesség növelése burkolatépítéssel. A beruházást követően lényegesen egyszerűbb lett az árkok tisztítása, a vízelvezető képesség pedig biztonságossá vált.

További információ kérhető:
Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Telefon: +36/48-571-132
elektronikus postacím: titkarsag@nybtf.hu;
www.nybtf.hu